info ibadah WEBSetiap hari Minggu diadakan Ibadah Raya:

  • Ibadah Raya 1, Pukul 07:00 WITA
  • Ibadah Raya 2, Pukul 09:30 WITA
  • Ibadah Raya 3, Pukul 16:30 WITA
  • Ibadah Raya 4, Pukul 19:00 WITA

Semua ibadah bertempat di Main Hall Gereja Petra, Jl. Sungai Saddang 30-34 Makassar